Kosten

Uurtarief

Het uurtarief bedraag € 160,– te vermeerderen met 21% BTW en door te belasten griffierechten. U ontvangt maandelijks een rekening met bijbehorende specificatie.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw bruto inkomen lager is dan € 39.400,– (norm voor gehuwd, samenwonend of eenoudergezin) of lager dan € 27.900,– (norm voor alleenstaande), dan komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid de advocaatkosten betaalt en dat u alleen een eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw bruto inkomen van twee jaar geleden wordt opgevraagd bij de belastingdienst. https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Voordat u een advocaat inschakelt, kunt u altijd eerst gratis contact opnemen met het juridisch loket. Zij beantwoorden vragen en bieden hulp in geval een advocaat nog niet echt nodig is. Vervolgens kunnen zij u – indien nodig – doorverwijzen naar een advocaat.

De orde van advocaten verstrekt algemene informatie over advocaten en registreert en publiceert klachten.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u algemene informatie over de mogelijkheid van subsidies voor advocaatkosten.